Mitä tarkoittaa palautusprosentti kasinopeleissä?

Palautusprosentti (engl. Return to Player, RTP) on tärkeä käsite kasinopelaamisessa. Useimmat nettikasinoilla vierailevat pelaajat eivät varmaankaan tule ajatelleeksi, että sekä kasinoiden että niiden pelien välillä on eroja siinä, kuinka suuren osuuden pelaajien niille tuomista rahoista ne maksavat heille takaisin voittojen muodossa. Näitä eroja kuitenkin on, ja niitä voidaan vertailla palautusprosentin avulla.

Palautusprosentti on mittari, joka voidaan laskea erikseen jokaiselle pelille, esimerkiksi kolikkopelille. Se on tilastollinen luku, joka kertoo, mitä tapahtuu, kun peliä pelataan lukuisia kertoja pitkän ajan kuluessa. On kuitenkin huomattava, että sen perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai ennustuksia lähitulevaisuuden mahdollisista voitoista. Palautusprosentti ilmaistaan nimensä mukaisesti prosenttilukuna.

Mitä korkeampi palautusprosentti pelillä on, sitä suurempi osa pelaajien siihen käyttämistä rahoista palautuu heille. Loppusumman, eli 100 prosentin ja palautusprosentin välisen erotuksen, pitää kasino. Jos tietyn kolikkopelin palautusprosentiksi on ilmoitettu esimerkiksi 97 %, se tarkoittaa sitä, että keskimäärin 97 prosenttia pelissä pelatuista rahoista palautuu pelaajille voittoina ja kasinolle jää niistä tuottoina kolme prosenttia. Tästä seuraa, että palautusprosentteja ymmärtävät pelaajat hakeutuvat mieluiten sellaisten pelien pariin, joissa on mahdollisimman korkea palautusprosentti, sillä se lisää sitä rahamäärää, jonka he todennäköisesti voivat pelistä voittaa. Tyypillisesti pelien palautusprosentit ovat verkkokasinoilla korkeampia kuin 90 %, kun taas kivijalkakasinoiden luvut ovat usein tätä alhaisempia. Korkeampaa palautusprosenttia pidetäänkin yhtenä verkkopelaamisen tärkeimmistä eduista.

Miksi palautusprosentti on tärkeä?

Kasinoala on nykyisin voimakkaasti säädeltyä. Tämä johtuu siitä, että pelaajia – eli kuluttajia – halutaan suojella, ja varmistaa, että pelit toimivat reilulla periaatteella. Kasinoita koskevat säännöt ja lait riippuvat siitä, millä maantieteellisillä alueilla niillä on lisenssinsä perusteella lupa toimia. Joissakin maissa palautusprosentti on lain mukaan aina ilmoitettava pelaajalle. Sen minimiarvoa ei kuitenkaan yleensä määritellä erikseen.

Palautusprosentin ilmoittaminen antaa tästä huolimatta pelaajalle mahdollisuuden vertailla eri kasinoita ja pelejä, ja luo niiden välille luonnollista kilpailua antamalla pelaajien hakeutua parhaita palautusprosentteja tarjoavien toimijoiden asiakkaiksi. Sekä fyysisissä pelikoneissa että ohjelmallisissa kasinopeleissä pelin valmistaja asettaa pelin palautusprosentin halutun suuruiseksi ohjelmallisesti. Se voi olla myös muutettavissa pelin ostavan kasinon toiveiden mukaiseksi.

Mistä tiedän, mikä on pelini palautusprosentti?

Luotettavat verkkokasinot julkaisevat sivustoillaan kunkin tarjoamansa pelin säännöt. Ne ovat yleensä nähtävillä pelin asetuksia selaamalla. Useimmiten säännöt sisältävät kappaleen, joka käsittelee pelin palautusprosenttia ja ilmoittavat sen suuruuden. Kannattaakin suhtautua varauksella kasinoihin, jotka eivät tätä tietoa peleistään julkaise. Riippuen toiminta-alueestaan ne saattavat toimia laittomasti jättämällä sen ilmoittamatta, mutta vaikka lakia ei rikottaisikaan, miksi pelaisit kasinolla, joka ei tarjoa tätä olennaisen tärkeää informaatiota?

Kunnialliset kasinot myös palkkaavat puolueettomia, ulkopuolisia tahoja auditoimaan peliensä palautusprosentteja jopa kuukausittain, jotta pelaajat voisivat luottaa niiden toiminnan rehellisyyteen. Pelaajan kannattaakin edellyttää, että tämä tieto on saatavilla jo kasinoa tai peliä valitessaan. Myös netistä voi löytää sivustoja, joilla vertaillaan eri pelien palautusprosentteja. Niiden luotettavuudesta on kuitenkin syytä varmistua.

Kuinka palautusprosentti vaikuttaa voittoihini?

On muistettava, että pelin palautusprosentti ilmoittaa ainoastaan sen, kuinka voitot palautuvat pelaajille pitkällä aikavälillä. Koska kolikkopelit perustuvat satunnaisuuteen, on niiden jokainen pyöräytyskierros täysin riippumaton edellisistä. Niinpä se, tuleeko seuraavalla pyöräytyksellä voitto, ei ole ennustettavissa siitä, mikä pelin palautusprosentti on, tai kuinka paljon voittoja peli on maksanut viime aikoina. Jotkut pelaajat kuvittelevat edelleen, että voiton todennäköisyys kasvaa, jos peli ei ole tuottanut lähiaikoina voittoja. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan voittojen todennäköisyys on koko ajan sama. Palautusprosentti saavutetaan, kun peliä pelataan riittävän monta kertaa, mutta se ei tarkoita, että voitto osuisi välttämättä pelaajan kohdalle. On myös muistettava, että satunnaisuuteen perustuen yksittäiselle pelaajalle voi palautua enemmän rahaa kuin palautusprosentti edellyttäisi.

Kuinka palautusprosentti määritellään?

Kunkin pelin palautusprosentti voidaan laskea yksinkertaisen kaavan avulla, joka on seuraava:

  • Palautusprosentti = Kaikki pelaajille palautuneet rahat / Kaikki pelaajien pelaamat rahat.

Tässä “Kaikki pelaajien pelaamat rahat” sisältää kaikkien peliä pelanneiden henkilöiden yhteenlaskettujen panosten summan siltä ajalta, kun peliä on auditoitu. Tämä ajanjakso voi olla esimerkiksi kuukauden mittainen, sillä luotettavan tilastollisen arvon saamiseksi peliä on seurattava riittävän pitkään. “Kaikki pelaajille palautuneet rahat” viittaa puolestaan kaikkien pelaajien saamien voittojen kokonaissummaan. Palautusprosentti voidaan laskea erikseen jokaiselle pelille. Sen lisäksi kasinolle voidaan ilmoittaa yleinen palautusprosentti, joka saadaan selville laskemalla keskiarvo sen kaikkien pelien palautusprosenteista. Näitä lukuja voidaan sitten vertailla eri kasinoiden ja eri pelien välillä.

Palautusprosentin määräytymistä ei tule sekoittaa satunnaislukugeneraattorin toimintaan. Satunnaislukugeneraattorit ovat tietokoneohjelmia, jotka tuottavat satunnaisia lukuja. Pelikone tai -ohjelma on ohjelmoitu esimerkiksi kolikkopelien tapauksessa pysähtymään tämän arvotun luvun osoittamaan paikkaan. Palautusprosenttia ei kuitenkaan säädetä satunnaislukugeneraattorin toimintaan puuttumalla, sillä sen tulee pysyä satunnaisena kaikissa olosuhteissa, ja myös satunnaislukugeneraattorien toimintaa auditoivat puolueettomat tahot.

Sen sijaan palautusprosenttiin vaikuttaa se, mitä symboleita pyörivillä keloilla tai niiden ohjelmallisessa versiossa ylipäätään on, ja kuinka monta kertaa ne niillä esiintyvät. Kun kelojen asento sitten arvotaan satunnaisesti, kasvaa voittojen todennäköisyys sen mukaan, mitä enemmän voittavia symboleita kelat sisältävät. Tämä ero on tärkeää ymmärtää, sillä satunnaislukugeneraattoreiden toiminnan muuttaminen tarkoittaisi sitä, että kasino huijaisi pelaajiaan.

Yhteenveto

Kasinopeleille voidaan määritellä palautusprosentti, joka ilmoittaa, kuinka suuri osuus pelaajien niihin käyttämistä rahoista lopulta palautuu pelaajille. Tämä prosentti vaihtelee pelikohtaisesti, ja luotettavat kasinot ilmoittavat sen julkisesti. Kasinolle voidaan tällä perusteella laskea myös yleinen palautusprosentti, joka on sen tarjoamien pelien palautusprosenttien keskiarvo. Mitä korkeampi palautusprosentti on, sitä todennäköisemmin pelaajat voittavat pelistä rahaa.

Pelaaja voikin käyttää tätä lukua pelien vertailuun niiden tarjoamien voittomahdollisuuksien ymmärtämiseksi. Riippumattomat yritykset auditoivat eri pelien ja kasinoiden palautusprosentteja jatkuvasti ja kasinot julkaisevat niiden raportteja. Palautusprosenttia ei kuitenkaan voi käyttää ennustamaan lähitulevaisuudessa saatavia voittoja, vaan se on tilastollinen arvo, joka lasketaan pitkältä aikaväliltä. Palautusprosentti ei riipu satunnaislukugeneraattorin toiminnasta, joka on erillinen käsite.